Forskellige nyheder:

Vores Vandværk meddeler at vand-trykket i en periode vil være mindre imellem kl 22 til kl 06.00. Vi fylder op med vand fra Aalborg - og får på den måde lidt renerere vand.

11. Juni 2021 - Steen/

_________________________________________________________________

Generalforsamling i år

------------------------------

Grundet "COVID'19" og forsamlingsforbud, så har vi i bestyrelsen besluttet, at udsætte årets generalforsamling til - endnu - ubestemt tid. 

Vi forventer, at Folketinget ændrer forsamlingsforbuddet fra maksimum 25 personer til et højere antal, som muliggør afholdelse af vores generalforsamling.

Bestyrelsen, den 8. maj 2021.

---------------------------------------


Vores "indstiksveje" og vejene.

Arbejdet er påbegyndt for de næste fire indkørsler til vores "indstiksveje". 

Der er ikke aftalt i hvilken rækkefølge arbejdet bliver udført, men når det bliver udført, så vær opmærksom på, at man i nogle dage kan have udfordringer med at køre ind og ud fra vejene.

Vis - derfor - hensyn, så arbejdet kan blive udført med så få gener som muligt.

Tænk på dem, der arbejder med vejene i den forholdsvise korte periode.

Tak. 😎

NB! Alle seks veje får en "forårstur" med lidt grus-reparationer inden sommerferien.

Bestyrelsen, den 8. maj 2021  (21.4.21)

----------------------------------------------------


GESTUS:

GESTUS, Oldenborrevej har fået anlagt deres " Tarzan - Bane " - omkring deres hovedbygning. 
Vi har - i Grundejerforeningen - tidligere fået oplyst, at vi godt måtte benytte disse faciliteter - det må vi ikke mere. Det må vi respektere!

Andre må umiddelbart heller ikke gå ind på vores ejendomme.

Deres - tidligere tilsagn fra et medlem, som vi har skrevet om på denne side - er trukket tilbage. Dette efter, at bestyrelsesmedlemmer i Gestus, har vurderet det.

Grundejerforeningen, den 29. december 2020 - Michael / Steen

NB! - Der har været tyveri fra ejendommen, som er meget beklageligt. Der er nu opsat videoovervågning på ejendommen.

----------------------------------------------------------------

Referat og regnskab for Grundejerforeningen - for 2019/20 er indlagt under tilsvarende faner på denne hjemmeside.

--------------------------------------------------------------

 

 

__________________________________________________________________
NB! ansvarsfraskrivelse: Der tages forbehold for mulige stavefejl, ligesom vi i bestyrelsen ikke kan være ansvarlige for indholdets rigtighed med mere - og det gælder hele vores hjemmeside og vores facebookside.                                                   

Konstituering i bestyrelsen: 2020 / 2021

Michael D.Thomsen, formand

mich.dthomsen@gmail.com - tlf. nr. 2442.0111

Steen Gustavussen, ” WEBmaster “ samt Ad hoc projekter.

steengustavusssen@hotmail.com - tlf. nr. 2429.2650  

Henrik Dalsgaard, kasserer

henrikdalsgaard5@gmail.com - tlf. nr. 4277.2876

Anette Svenningsen, næstformand

ASV2530@gmail.com - tlf. nr. 2252.1154

Carsten Stanley Mortensen, sekretær

csm-aeh@aalborg.dk - telefon nummer: 2520.5448

———————————————————————————

Andre kontakter: 

Har du problemer med vandet derhjemme i sommerhuset - så kontakt:

Restrup-Nørholm Enges Vandværk - ved Chris

GAS - vinduespolering m.m.

Vi kan blandt andet henvise til:

Vinduespolering: 

PLUS PUDS + Vinduespolering

Skjernvej 1, 9220 Aalborg Ø.

tlf. nr. 31 245 678 - www.pludspuds.dk

 

GAS-mander - kommer fra Hals, men bor i Sønderholm

Tlf nr 9834.2300

Ringer du inden fredag vil gasflasken blive leveret om lørdagen.

pris leveret på adressen er p.t. kr 199,95

( bliv ikke overrasket - de handler med lidt af hvert, smørrebrød og skrot ).

 

 

 

 

 

 

Skorstensfejeren - primært i vores område

Skorstensfejermester Allan B. Nielsen - Aalborg SYD

Brogade 8, 9240 NIBE

Tlf. nr. 2172.8023 - assistent: Søren

Mandag til torsdag kl 7 - 15 - fredag kl 7 - 13M
ULVARPER og eventuelt mosegrise

Bette LAS (Lars Jensen)

Nyrupvej 37, 9240 Nibe

Tlf. nr. 30902485 

Der afregnes p.t. kontant kr. 50 pr. fanget

Flot indvielse af naturstien til Limfjorden i 2019, også selvom der var regnvejr.

Internet og måske TV/Bredbånd

Der er lagt internet i vores område for år tilbage ! 

Det er nu NORLYS du skal kontakte.

——————————————————————————-

Grundejerforeningen har nu fået etableret sti til Limfjorden. 

Se artikel under fanen: Stier og nyd en tur til Limfjorden, og husk godt fodtøj, navnlig hvis det har regnet. 🏖😎😉

————————————————————————————————

Afbrænding - HUSK:

Der er særlige regler for afbrænding af affald i Aalborg Kommune. Det betyder, at du ikke må afbrænde haveaffald.
Se artikel andet sted.