Generalforsamling i Grundejerforeningen.

På bestyrelsesmøde den 1. maj 2020 blev vi enige om, at afvente svar fra "Folketinget om beslutning af åbning af Danmark". Svaret forventes at komme omkring den 10 maj.

Vi fastholder derfor generalforsamlingsdatoen senere; men det kniber meget, idet der skal indkaldes med tre ugers varsel.
I følge vedtægterne skal Generalforsamlingen afholdes i maj eller juni, så det kan nåes, hvis vi ellers må mødes - ( med deltagelse af normalt ca. 40 medlemmer ).

Nærmere følger.

Nb!
Der er indkommet forslag - inden den 1. maj - om forhøjelse af kontingentet, så vi kan få ordnet de fire andre indkørsler. Vi er blevet rost for de to indkørsler, som der er lavet.

Bestyrelsen, den 16. maj 2020/SG

Flot indvielse af naturstien til Limfjorden i 2019, også selvom der var regnvejr.

Internet og måske TV/Bredbånd

Godt nyt til dem der har Internet i vores område - men det kræver aktiv handling fra din egen side.

Eksempel spar kr. 70 pr måned.

På grund af persondataloven - skal du selv aktivt tage kontakt til ENIIG - tidligere Bredbånd Nord. Du får først nedsættelsen, når du har været i kontakt med Eniig - altså ikke tilbagevirkenden! Se nedenfor.

For måneder steg abonnementet til bredbånd for mit vedkomne - fra ca 230 og til kr. 250 incl gebyr, samtidig blev det opgraderet til 20/20 Mbit fra tidligere 15/15 Mbit. (er udgået) - dette for en mellempakke. I den anledning tog jeg kontakt til Eniig, idet jeg kunne se, at kunder i Hasseris og Mølholm havde en lavere pris.!

Mange i Grundejerforeningen Nørholm Skov fik for år tilbage indlagt internet - og det er de personer, der nu kan få nedsættelsen. Min nedsættelse til kr. 179 skyldes også, at jeg har anmodet om at gå fra månedlig betalig - til at betale 3 mdr. forud - herved sparer jeg kr. 9,75 i gebyr pr. mdr..

Kontakt Eniig kundecenter FIBER på tlf. nr. 7015 1560 - eller fiberregning@eniig.dk. (Jeg har talt med Nanna K. og Lisbeth D. - Der er også et direkte nummer 7015 0060 til Rikke, måske specielt hvis du vil undgå gebyret på kr. 9,75 pr. mdr.

Du bestemmer selv, om du vil spare lidt. 
Du må gerne henvise til dialog med mig: Steen Gustavussen, Oldenborrevej 11.

—————————————————————————————————————-

STIUDVALG:

I Grundejerforeningen har nu fået etableret sti til Limfjorden. Det fingerer godt.

Der hvor stien starter (“Nørholmvillavej” - eller groft beskrevet i bunden af Edderkopvej og Hvepsevej ) der er der opsat en informationstavle, som beskriver ruten og giver informationer om området med lidt om plante- og dyreliv.

Nyd en tur til Limfjorden, og husk godt fodtøj, navnlig hvis det har regnet. 🏖😎😉

Tak til stiudvalget for den store indsats.

——————————————————————————————————————

Afbrænding - HUSK:

Der er særlige regler for afbrænding af affald i Aalborg Kommune. Det betyder, at du ikke må afbrænde haveaffald. Se artikel andet sted på vores hjemmeside.

Referatet og regnskabet for generalforsamlingen 2018 er indlagt på hjemmesiden - se afsnittet.


__________________________________________________________________
NB! ansvarsfraskrivelse: Der tages forbehold for mulige stavefejl, ligesom vi i bestyrelsen ikke kan være ansvarlige for indholdets rigtighed med mere - og det gælder hele vores hjemmeside og vores facebookside.                                                   

Konstituering i bestyrelsen: 2019 / 2020

Michael D.Thomsen, formand

mich.dthomsen@gmail.com - tlf. nr. 2442.0111

Steen Gustavussen, ” WEBmaster “ samt Ad hoc projekter.

steengustavusssen@hotmail.com - tlf. nr. 2429.2650  

Henrik Dalsgaard, kasserer

henrikdalsgaard5@gmail.com - tlf. nr. 4277.2876

Anette Svenningsen, næstformand

ASV2530@gmail.com - tlf. nr. 2252.1154

Carsten Stanley Mortensen, sekretær

csm-aeh@aalborg.dk - telefon nummer: 2520.5448

———————————————————————————

Andre kontakter: 

Har du problemer med vandet derhjemme i sommerhuset - så kontakt:

Restrup-Nørholm Enges Vandværk - ved Chris

Skorstensfejeren - primært i vores område

Skorstensfejermester Allan B. Nielsen - Aalborg SYD

Brogade 8, 9240 NIBE

Tlf. nr. 2172.8023 - assistent: Søren

Mandag til torsdag kl 7 - 15 - fredag kl 7 - 13

Mulvarpemanden / Mosegrise

Vi kan blandt andet henvise til:

Mulvarpemanden Ivar Knudsen

Golfhaven 1 1. tv. - 9000. Aalborg

tlf nr 61 60 20 49 - email Else.ivar.knudsen@gmail.com

se ellers opslag på vores opslagstavlen.

 

Vinduespolering: - nogle anvender:

PLUS PUDS + Vinduespolering

Skjernvej 1, 9220 Aalborg Ø.

tlf. nr. 31 245 678 - www.pludspuds.dk